Sikkerhetsinformasjon

Personlige opplysninger, Databeskyttelse

 1. Storspiller kan samle inn og behandle kontoinnehavernes personopplysninger til følgende formål:
  1. levering av spill og spilltjenester,
  2. juridiske årsaker,
  3. regulatoriske årsaker,
  4. identifikasjon og/eller autentisering, og
  5. markedsføringsøyemed, basert på opt-in-prinsippet.
    
 2. Storspiller overholder Maltas Data Protection Act (databeskyttelseslov) og andre relevante regelverk, juridiske merknader og/eller lignende instrumenter i kraft på kontraktsstedet, og tar i betraktning EUs personverndirektiv (EC Directive 95/46/EF) og kommunikasjonsverndirektivet (EC Directive/2002/58/EC som endret ved direktiv 2009/136/EC).
   
 3. Storspiller har vedtatt å følge beste praksis når det gjelder prinsippene for e-postkommunikasjon med kontoinnehavere.
   
 4. Alt det ovennevnte er på plass for å sikre kontoinnehavere om at personopplysninger til enhver tid er:
  1. behandlet i samsvar med rettighetene til gjeldende kontoinnehaverrettigheter,
  2. behandlet rettferdig og lovlig,
  3. oppbevart kun for spesifikt og lovlig formål,
  4. tilstrekkelig, relevant og ikke for omfattende for sin funksjon,
  5. nøyaktig og oppdatert,
  6. oppbevart på sikker måte,
  7. ikke lagres lenger enn nødvendig for sitt formål,
  8. ikke overført til jurisdiksjoner som ikke overholder de gjeldende direktiver nevnt over, og
  9. benyttet for markedsføringsformål basert på opt-in-prinsippet.
    
 5. Storspiller vil dele alle kontoinnehaveres personopplysninger og all annen informasjon og/eller registreringer relatert til kontoinnehaveren på forespørsel fra styrende myndigheter og/eller i henhold til lovbestemmelse i gjeldende lov.
   
 6. Storspiller vil instruere og autorisere finansinstitusjonen har kontoinnehaverens konto til å offentliggjøre informasjonen på kontoinnehaverens konto som kan kreves av tilsynsmyndigheten.
   
 7. Kontoinnehaveren godtar at Storspiller har rett til å overføre personopplysningene sine til tredjeparter for svindeldeteksjons- og kontrollformål, herunder bl.a. tjenesteleverandører for såkalte systemer for adressebekreftelse, leverandører av betalingstjenester og finansinstitusjoner. Videre forbeholder Storspiller seg rett til å dele kontoinnehaverens personopplysninger til relevante parter der Storspiller har rimelig grunn til å mistenke uregelmessigheter som involverer en Storspiller-konto.
   
 8. Storspiller vil beholde kontoinnehaverens personopplysninger og alle de finansielle transaksjonsdetaljene for en periode på minimum ti år etter avslutning av en Storspiller-konto. Storspiller vil slette kontoinnehaverens personopplysninger hvis det aldri er registrert transaksjoner på kontoinnehaverens konto.
   
 9. Samtaler kan tas opp og brukes til opplæringsformål. Innhold kan deles når dette er beordret av styrende myndigheter og/eller i henhold til lovbestemmelser i gjeldende lov. Samtaler og elektronisk kommunikasjon blir lagret i ett år, og deretter slettet fra systemet.
   
 10. Ethvert og alt materiell som sendes som gevinstkrav blir Storspillers eiendom og vil ikke bli returnert.
   
 11. Storspiller forbeholder seg retten til å behandle kontoinnehaverens personopplysninger for kunderelasjonshåndteringsformål (CRM). Bare kontoinnehavere som har registrert seg vil motta reklame.
   
 12. Kontoinnehaverens personopplysninger skal være tilgjengelige for Storspillers ansatte i Unibetgruppen. Unibet skal bare dele kontoinnehaverens personopplysninger til andre tredjeparter enn tilsynsmyndigheten eller styrende myndigheter utelukkende på en opt-in basis eller når det er nødvendig i henhold til lov. Kontoinnehaveren har rett til å kreve tilgang til sine egne personopplysninger og/eller har rett til å korrigere og/eller slette uriktige og/eller upassende informasjon.
   
 13. Spørsmål angående personvern kan sendes til dpa.officer@unibet.com.


Informasjonskapsler, tagger og andre identifikatorer ("cookies")

 1. Ved å akseptere Storspiller-reglene eller ved å bruke tjenesten, aksepterer kontoinnehaveren at Storspiller vil bruke informasjonskapsler.
   
 2. Nettstedet bruker informasjonskapsler for følgende formål:
  1. å identifisere kontoinnehaverens foretrukne språk, slik at det kan velges automatisk når kontoholderen kommer tilbake til nettstedet,
  2. for å sikre at spill plassert av kontoinnehaveren er knyttet til kontoinnehaverens spillekupong og konto,
  3. for å sikre at kontoinnehaveren mottar bonuser som de er kvalifisert for, og
  4. for analyse av nettstedstrafikk, slik at Storspiller kan foreta tilpassende forbedringer.
    

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bruke nettstedet uten informasjonskapsler. Om du ønsker ytterligere informasjon om Storspillers bruk av informasjonskapsler, vennligst send e-post til Storspiller på: support@storspiller.com.
 

Sikkerhet og kryptering

Etter pålogging blir all informasjon som sendes til og fra Storspillers nettsted kryptert med 128-bits teknologi fra Secure Socket Layer (SSL). SSL-sertifikatet som brukes utstedes og verifiseres av Trustwave; klikk på bildet for mer informasjon.

Kredittkortdetaljene dine er krypterte og sendes bare én gang til Storspiller over Internett. Det lagres deretter kryptert i Storspillers sikre systemer. Storspiller er dedikert til å beskytte den konfidensielle informasjonen til kundene våre. Som en del av dette er Storspiller sertifisert mot datasikkerhetsstandarden til betalingskortindustrien.

Sikkerheten til Storspillers systemer og programmer blir testet flere ganger i året av tredjeparts sikkerhetseksperter. Videre har Storspiller et system som varsler om sikkerhetsbrudd på systemet. Dette overvåker all nettverkstrafikk, 24 timer i døgnet 7 dager i uken, og leter etter tegn på angrep eller innbrudd på systemet.

Storspiller har en dedikert anti-svindel-avdeling og avanserte systemer for å oppdage og hindre mistenkelig aktivitet for å kunne sikre at Storspillers nettsted fortsatt skal være et sikkert sted å plassere spill. Enhver konto som er involvert i mistenkelig aktivitet vil bli suspendert og undersøkt i største utstrekning. Skulle du som bruker ha noen som helst tvil vedrørende aktiviteten på kontoen din, for eksempel ukjente transaksjoner i transaksjonshistorien eller overraskende endringer i pengebalansen, må du kontakte oss umiddelbart.
 

Casino og spill

For å sikre at alt foregår ærlig og redelig, bruker spillene våre en Tilfeldig Tall-generator (Random Number Generator - RNG) som akkurat som navnet tilsier genererer tilfeldige tall. Dette garanterer at det ikke forekommer manipulasjon, verken fra selskapets eller kundens side. Vi gjør dette ut av respekt for kundene våre og for å overholde de strenge internasjonale standardene.

Denne RNG-en er uavhengig testet og godkjent av Technical Systems Testing, som er et anerkjent selskap som er registrert i Canada.