En liten jukselapp for Roulette-spillene

Som allerede beskrevet så er roulette ved siden av Blackjack de mest populærene spillene på ethvert casino, også online. For mange kan et roulettebord virke litt skummelt, men tar du deg tid før du velger å satse dine sjetonger vil du snart se at desto raskere du finner trygghetsfølelsen desto mer komfortabel blir du.

På amerikanske rouletter kan du plassere dine innsatser på et enkelt tall, eller flere, på rød eller sort, oddetall eller partall, eller på 0 og 00.

Slik fungere roulette

Et spill på roulette starter med at dealeren spinner hjulet i en retning og slipper kulen i motsatt retning. Dernest spinner kulen rundt en rekke ganger før den endelig finner en lumme og lande i. Om denne lummen for eksempel har nr. 18 og du har dine innsatser satt på nr. 18 så er du en vinner. Du er også en vinner om du har spilt på rett farge eller om du har plassert veddemål på om det blir partall.

Roulette-bord, hjul og gevinster

roulette-cheat-sheet-highroller-2018-NO
Nummer-innsatser
Dette er innsatser du setter på den indre delen av roulette bordet, altså på tallene fra 0 til 36. Det finnes fem typer spill du kan gjøre her: straight, splitt, tre på linje, hjørne eller seks på linje.

Straight: En innsats på et enkelt tall, som gjøres ved å plassere en sjetong på boksen med korresponderende tallet.

Splitt: En innsats på to tilknyttede tall, horisontalt eller vertikalt, som gjøres ved å plassere en sjetong på linjen mellom to nabo-tall.
Tre på linje: En innsats på en rekke med tre tall på en enkel horisontal linje, som gjøres ved å plassere en sjetong på den ytre linjen til tallet lengst til venstre for de tre tallene.

Hjørne: En innsats på fire tall som danner en firkant, som gjøres ved å plassere en sjetong på krysset mellom de fire tallene.

Seks på linje: en samtidig innsats på 6 tilknyttede tall. Ønsker du for eksempel å spille på 1–6 legger du en sjetong på T-krysset lengst til venstre mellom 1 og 4.

Ytre-innsatser

Ytre innsatser plasseres på boksene rundt det indre feltet med tallene 1 til 36. De finnes fem typer å spille på: Kolonne, dusin, høy eller lav, rød eller sort, og oddetall eller partall.

Kolonne: Et veddemål på et av de tre vertikale rekkene (venstre, midten, høyre) som gjøres ved å plassere en innsats på boksen i bunnen av rekken. Du spiller da 12 tall samtidig.

Dusin: Et veddemål på 12 tall (dusin) i tre sammenhengende rekker, som gjøres ved å plassere en sjetong på et av følgende områder: Første 12 tallene, midterste 12 tallene, eller siste 12 tallene.

Høyt eller lavt: En innsats på de høye tallene (19-36) eller de lave tallene (1-18).

Rød eller sort: En innsats på en farge som du tror kulen havner på (rød eller sort) fremfor på et tall.

Oddetall eller partall: En innsats på partall (2, 4, 6, 8 etc) eller oddetall (1, 3, 5, 7 etc).

Spill online roulette